ESG-beleid

ESG-beleid

Creafund ESG-beleid

 

 

Bij Creafund geloven we dat verantwoord beleggen essentieel is voor het creëren van waarde op lange termijn en het bijdragen aan een duurzame toekomst voor zowel onze klanten als de grotere gemeenschap. Als sector agnostische evergreen holding die zich richt op lange termijn groeifinanciering en ‘buy-out’ kapitaal om volwassen bedrijven te ondersteunen in hun expansie, zou het implementeren van ESG-overwegingen in ons beleggingsproces vanzelfsprekend moeten zijn. Als we het hebben over duurzame groei, gaat het niet meer alleen over financiële vooruitzichten. Om bij te dragen aan de transformationele verandering die nodig is om naar een duurzame economie te evolueren, moeten we rekening houden met de effecten die onze beleggingen hebben op de samenleving en het milieu. Dit ESG-beleid beschrijft Creafunds toewijding aan duurzame groei en hoe we ESG-overwegingen integreren in onze beleggingspraktijken.

 

Creafund zet zich in voor een consistente en zich voortdurend ontwikkelende implementatie van een ESG-strategie, zowel voor de eigen dagelijkse activiteiten als voor de bedrijven in de portefeuille. Het is niet onze bedoeling om over te komen alsof we de perfecte leerling zijn, want dat zijn we niet. Dat betekent echter niet dat we onze rol onderschatten. Het betekent alleen dat we al doende leren en dat we er alles aan doen om bij te blijven als het gaat om het implementeren van duurzaamheidsmaatregelen, om zo de ethische en verantwoordelijke onderneming te worden die we aspireren te zijn.

 

Naast het feit dat duurzaam ondernemen ‘the right thing to do’ is en bij wet wordt bepaald, levert het ook voordelen op. Ten eerste maakt het ons aantrekkelijker voor al onze belanghebbenden, van onze investeerders en portefeuillebedrijven tot potentiële nieuwe medewerkers. Ten tweede zou onze deelname aan deze nieuwe en verbeterde manier van werken anderen moeten inspireren om hetzelfde te doen. Op deze manier faciliteren we mede een wijdverspreide notie van het belang van duurzaam ondernemen.. Tot slot tonen recente studies aan dat het een effect zal hebben op de waardering van onze bedrijven, wat financiële voordelen met zich meebrengt voor alle betrokkenen.

 

 

Tijdlijn

 

Hoewel we de termen verantwoord beleggen en duurzaam beleggen nog niet eerder hebben gebruikt, heeft Creafund er sinds haar oprichting in 2001 nauwlettend op toegezien dat nieuwe bedrijven in portefeuille steeds voldeden aan elementen die vandaag de dag kunnen worden gekaderd  als onderdeel van een duurzaamheidsstrategie. Ons uitgebreid ‘due diligence’ proces en onze hoge standaarden om alleen bedrijven aan te trekken die een lange termijn groeidoelstelling hebben, zorgen ervoor dat we tot op heden alleen hebben geïnvesteerd in bedrijven die zorg dragen voor hun mensen en hun omgeving, alsook waarde creëren en werken op basis van een sterke ethiek en verantwoordelijkheidsgevoel.

 

Maar om onszelf te kunnen bestendigen als een ‘future-roof’ bedrijf, is de tijd gekomen om investeringsdoelen en de implementatie van een echte duurzaamheidsstrategie te formaliseren. Daarom zijn we begonnen met het zetten van stappen in deze richting. In 2023 hebben we onze eerste interne duurzaamheidsspecialist aangeworven, die zich onder andere bezighoudt met het inventariseren van reeds bestaande ESG-initiatieven, het identificeren van hiaten en kansen, het begrijpen van het versnipperde juridische veld rond duurzaamheidsverplichtingen, het effenen van de weg voor de implementatie van een ESG-strategie en het ontwikkelen van een manier om potentiële portefeuillebedrijven te scoren op hun ESG-gereedheid, dit alles zowel voor Creafund zelf als voor haar portefeuillebedrijven.

 

Om onszelf te bewerkstelligen als een bedrijf dat klaar is voor de toekomst, hebben we een plan van aanpak nodig, een tijdlijn waarop we de volgende stappen kunnen baseren. Daarom aspireren we volgende initiatieven tot uitvoering te brengen in de jaren die komen:

 

Het is onze intentie om dit stappenplan te volgen, maar als de context, nieuwe inzichten of overmacht ons in de weg staat, zal de tijdslijn dienovereenkomstig en transparant worden aangepast.

 

 

Duurzaamheid @ Creafund

 

Door de aard van onze activiteiten is de directe impact van onze dagelijkse activiteiten aanzienlijk laag. Ons meest materiële onderwerp (Een onderwerp is materieel als het de significante economische, sociale of milieu impact weerspiegelt van de organisatie of als het de beslissingen van stakeholders substantieel beïnvloedt) is de impact die onze portfoliobedrijven hebben. Omdat we in deze bedrijven investeren en hun activiteiten mede beheren, zijn we intrinsiek verbonden met hun impact op mensen, milieu en bestuur.

 

De aanzienlijk lage directe impact van onze dagelijkse activiteiten betekent echter niet dat we geen verantwoordelijkheid hebben om een duidelijk voorbeeld te zijn bij het implementeren van maatregelen om te werken aan een eerlijkere, schonere en meer inclusieve omgeving. Bij Creafund zetten we ons in om onze eigen operationele duurzaamheidsprestaties te verbeteren, net zoals we ons hiervoor inzetten ten aanzien van onze portefeuillebedrijven. Het is onze intentie om de komende jaren niet alleen te rapporteren over onze eigen inspanningen, maar ook altijd rekening te houden met ‘best practices’ en manieren om de negatieve impact te verminderen en de positieve impact te vergroten.

 

Aangezien het terugdringen van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen een van de meest acute uitdagingen is, willen we er ook naar streven onze activiteiten na verloop van tijd klimaatneutraal uit te voeren. We zijn op de goede weg, aangezien hybride of volledig elektrisch rijden de norm is geworden en we van plan zijn ervoor te zorgen ons eigen energieverbruik te verduurzamen en te halen uit hernieuwbare bronnen. Daarnaast geloven we in een inclusieve omgeving, niet omdat het moet, maar omdat we het willen. Persoonlijke verschillen zorgen voor interessante perspectieven, perspectieven die een aanwinst zijn in een servicegerichte omgeving zoals de onze. We zorgen er ook voor dat ons beloningsbeleid in lijn is met ons ESG-beleid, omdat we iedereen aanmoedigen om rekening te houden met duurzaamheidsrisico's bij het nemen van investeringsbeslissingen. Ten slotte is het van cruciaal belang om op een ethische, duurzame manier te werken en transparant te zijn over hoe je bedrijf werkt. Daarom willen we ervoor zorgen dat onze toekomstige duurzaamheidsrapportering al onze impact omvat, ook de negatieve.

 

Duurzaamheid @ participaties

 

Wanneer we overwegen om in een bedrijf te investeren, benaderen we dit op een holistische manier, een manier die rekening houdt met de implementatie van duurzaamheidsoverwegingen ‘at entry,’ ‘during ownership,’ en ‘at exit’. We doen dit omdat het belangrijk is dat alle aspecten van ESG in overweging worden genomen.

 

Hoewel we aan het begin staan van onze duurzaamheidsreis, is het belangrijk om in gedachten te houden dat de acties die tijdens de investeringscyclus worden uitgevoerd nog beperkt zijn, maar gepland zijn om in de loop van de jaren te groeien, zoals beschreven in onze tijdlijn. Jaar na jaar zullen nieuwe acties worden geïmplementeerd in het herziene ESG-beleid.

 

 

At entry

 

1. Wanneer we in een bedrijf willen investeren, verwachten we niet dat potentiële participaties een bepaalde minimale ESG-score hebben, er is geen drempel voor ESG-prestaties. De reden hiervoor is dat we bedrijven met een lagere score liever als een kans zien. Als we besluiten om in het bedrijf te investeren, maar ze scoren niet zoals gewenst op de gecontroleerde ESG-factoren, dan zijn we in de positie om hen te helpen bij hun evolutie tot de toekomstgerichte onderneming die ze kan zijn.

 

Dat betekent echter niet dat we blind investeren in wat dan ook. We maken gebruik van een ‘exclusion list,’ die ons uitsluit van investeringen in bepaalde soorten bedrijven of sectoren, omdat dit in strijd zou zijn met een evolutie naar een duurzame samenleving.

 

Exclusion list:

 

  • Bedrijven met hun hoofdactiviteiten in landen waar het niet is toegestaan om zaken te doen
  • Bedrijven die actief zijn in de wapen- of munitiesector
  • Bedrijven die betrokken zijn bij kinderarbeid
  • Bedrijven waar meer dan de helft van de winst wordt gegenereerd door bruine energie
  • Bedrijven die betrokken zijn bij pornografie
  • Bedrijven die betrokken zijn bij (internet)gokken
  • Bedrijven die betrokken zijn bij illegale toegang tot elektronische datanetwerken

 

2. Een andere maatregel die we implementeren is het gebruik van onze eigen ESG ‘quickscan,’ die bedoeld is om de mogelijkheid en bereidheid om een ESG-strategie te implementeren binnen potentiële nieuwe participaties aan het licht te brengen. Op dit moment werpt de ‘quickscan’ geen licht op specifieke KPI's, maar het is onze bedoeling om, naast de ontwikkeling van onze totale ESG-strategie, deze ‘quickscan’ te perfectioneren en meer op maat te maken op het bedrijf dat wordt onderzocht.

 

3. Tot slot doen we primair ESG-onderzoek. Dit betekent dat we, op basis van online onderzoek en materiaal aangereikt door de potentiële participatie, identificeren wat er al wordt gedaan op het gebied van ESG, maar ook wat er nog gedaan zou kunnen worden. We identificeren ‘quick wins’ om een voorsprong te krijgen wanneer de samenwerking doorgaat. Dit primaire onderzoek is echter ondergeschikt aan de resultaten van de ESG quickscan, aangezien de bereidheid en mogelijkheid van de bedrijven om duurzaamheid onderdeel te maken van hun strategie belangrijker is dan hun huidige inspanningen.

 

During ownership

 

1. De rol van Creafund tijdens het eigenaarschap gaat veel verder dan die van een financieringsbron. We zijn trots op de manier waarop we onze participaties mede beheren, omdat onze aanpak heeft aangetoond succesvolle groei op te leveren. We geloven dat we in deze fase van eigendom de grootste invloed hebben op onze bedrijven, omdat we verandering van binnenuit kunnen faciliteren. Omdat we een uitgebreide, evenwichtige en diverse portefeuille hebben, kunnen we gebruik maken van ‘best practices’ van verschillende bedrijven bij het bedenken van de beste acties voor de ontwikkeling van de ESG-strategie van het bedrijf. In de toekomst willen we specifieke jaarlijkse actiepunten, doelstellingen en rapportagevereisten implementeren.

 

2. In dit stadium van onze betrokkenheid bij onze portfoliobedrijven doen we ons best om duurzaamheid als een breder onderwerp te stimuleren en onder de aandacht te brengen. We helpen bij het begrijpen van wettelijke verplichtingen, leggen het belang van een ESG-strategie uit en zorgen ervoor dat er geen vragen onbeantwoord blijven.

 

3. Ten slotte, om te beslissen welke duurzaamheidgerelateerde onderwerpen belangrijk zijn voor welk bedrijf, maken we materialiteitsanalyses voor onze participaties. Dit betekent dat we op basis van de sector, subsector, interne vragenlijsten en betrokkenheid van belanghebbenden van het bedrijf beslissen welke ESG-onderwerpen voor hen cruciaal zijn om naar te handelen en over te rapporteren. In de toekomst is het onze bedoeling om de participaties deze materialiteitsoefening elk jaar zelf te laten doen, om zo steeds op de hoogte te zijn van wat fundamenteel is voor hun ESG-strategie.

 

At exit

 

1. Wij vinden plezier in het creëren van meerwaarde, daarom willen we onze participaties bij exit beter achterlaten dan we ze aantroffen. Om de ESG-prestaties van een bedrijf te benadrukken, zorgen we ervoor dat de overdracht van onze deelname zo transparant mogelijk verloopt. Nieuwe kopers zijn in staat om een grondige ESG-beoordeling te maken, omdat we ervoor zorgen dat alle benodigde materialen hiervoor worden verstrekt.

 

2. Daarnaast worden potentiële kopers beoordeeld, niet alleen door ons maar ook door het bedrijf zelf, om ervoor te zorgen dat het werk dat we samen hebben gedaan niet verloren gaat en ze verder kunnen evolueren naar het bedrijf dat ze beogen te zijn, zelfs met de nieuwe (mede)eigenaren.

 

Deze website maakt gebruik van cookies De website van Creafund Asset Management nv gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten